Hiệu 22 Hàng Giấy

 • Bò khô sợi gói 100g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”
  75.000 
 • Bò miếng khô 100g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”

   

  77.000 
 • Bò miếng ẩm cay 100g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”
  80.000 
 • Bò viên ẩm 100g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”

  80.000 
 • Bò viên khô 100g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”

  85.000 
 • Bò cây (que) 100g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”

  80.000 
 • Bò miếng giòn 100g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”

  85.000 
 • Bò miếng ướt tỏi 100g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”

  65.000 
 • Bò khô sợi – gói 200g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”

   

  150.000 
 • Bò khô miếng 200g

  “Nhắc tới đặc sản bò khô Hà Nội không ai không biết tới phố cổ Hàng Giấy, đặc biệt là cửa hiệu của cụ bà số 22. Đây là hiệu đầu tiên mở bán mặt hàng này, góp phần làm nên thương hiệu bò khô Hàng Giấy suốt hơn 20 năm qua.”
  154.000 

EXCLUSIVE OFFER

VEGGIE FUN
DELICIOUS SUMMER!

Feel Hunger! Order Your Favouriate Food.

HOT TODAY!

Deliciusness! This is where is happends!
Recommended

Harvest Chicken Salad

Dressed with leaf lettuce and tomatoes on a toasted croissant.

$ 30

THE VEGGIE

Fresh lettuce, tomatoes, crisp cucumbers, house roasted multicolored peppers and Swiss on …

$ 23

Harvest Chicken Salad

Black Forest ham, salami, provolone, lettuce, etc

$ 30

GRILLED CHICKEN

Grilled chicken breast, lettuce, tomatoes, Swiss and McAlister′s Honey Mustard on a toasted croissant.

$ 35

New!

TUNA SALAD

Dressed with leaf lettuce and tomatoes on a toasted croissant.

$ 40

GRILLED CHICKEN CAESAR WRAP

Sliced, grilled chicken breast, Romaine, Caesar dressing and Parmesan cheese in a wheat wrap.

$ 30

Recommended

CHICKEN SANDWICHES

Dressed with leaf lettuce and tomatoes on a toasted croissant.

$ 30

THE VEGGIE SANDWICHES

Fresh lettuce, tomatoes, crisp cucumbers, house roasted multicolored peppers and Swiss on …

$ 23

THE ITALIAN

Black Forest ham, salami, provolone, lettuce, etc

$ 30

New!

BURGER ZINGER

Dressed with leaf lettuce and tomatoes on a toasted croissant.

$ 40

SHRIMP SANDWICHES

Grilled chicken breast, lettuce, tomatoes, Swiss and McAlister′s Honey Mustard on a toasted croissant.

$ 35

CHICKEN SANDWICHES FLAVA

Sliced, grilled chicken breast, Romaine, Caesar dressing and Parmesan cheese in a wheat wrap.

$ 30

Recommended

Harvest Chicken Salad

Dressed with leaf lettuce and tomatoes on a toasted croissant.

$ 30

THE VEGGIE

Fresh lettuce, tomatoes, crisp cucumbers, house roasted multicolored peppers and Swiss on …

$ 23

Harvest Chicken Salad

Black Forest ham, salami, provolone, lettuce, etc

$ 30

GRILLED CHICKEN

Grilled chicken breast, lettuce, tomatoes, Swiss and McAlister′s Honey Mustard on a toasted croissant.

$ 35

New!

TUNA SALAD

Dressed with leaf lettuce and tomatoes on a toasted croissant.

$ 40

GRILLED CHICKEN CAESAR WRAP

Sliced, grilled chicken breast, Romaine, Caesar dressing and Parmesan cheese in a wheat wrap.

$ 30

Recommended

CHICKEN SANDWICHES

Dressed with leaf lettuce and tomatoes on a toasted croissant.

$ 30

THE VEGGIE SANDWICHES

Fresh lettuce, tomatoes, crisp cucumbers, house roasted multicolored peppers and Swiss on …

$ 23

THE ITALIAN

Black Forest ham, salami, provolone, lettuce, etc

$ 30

New!

BURGER ZINGER

Dressed with leaf lettuce and tomatoes on a toasted croissant.

$ 40

SHRIMP SANDWICHES

Grilled chicken breast, lettuce, tomatoes, Swiss and McAlister′s Honey Mustard on a toasted croissant.

$ 35

CHICKEN SANDWICHES FLAVA

Sliced, grilled chicken breast, Romaine, Caesar dressing and Parmesan cheese in a wheat wrap.

$ 30

Our Talented Chefs

WILLIAM SMITH
Everything We Pizza, We Pizza With Love. Designer Fastfood.
CHEF
JOHN DOE
Everything We Pizza, We Pizza With Love. Designer Fastfood.
MANAGER
BRADD L.
Everything We Pizza, We Pizza With Love. Designer Fastfood.
CHEF
Reservation

Book Your Table

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Chat zalo đặt hàng

Empty Cart!

Close